رویکردهای شرکت

رویکرد شرکت تولید گچ در
استانداردهای جهانی میباشد

ادامه مطلب

تاریخچه شرکت

شرکت در سال 1364 در اداره ثبت اسناد
شهر زنجان به شماره 1100 به ثبت رسید

تولیدات شرکت

افتخار شرکت تولید گچ ساختمان
و مواد معدنی با خلوص 98 درصد

ادامه مطلب

ارزشهای شرکت

ارزشهای شرکت حفظ محیط زیست
و حمایت از فعالان آن میباشد

ادامه مطلب

پشتیبانی فنی

 • افتخارات
 • استاندارد
 • rokgallery5
 • rokgallery6
 • rokgallery7

دریافت لوح سپاس بابت انتخاب  بهره بردار
نمونه  معدنی استان در سال  1390 توسط
استانداری استان  زنجان.

 تندیس تجلیل و پاسداشت از صنعتگران
و معدن کاران برتر استان زنجان در تیر ماه 91

دریافت دیپلم افتخار در روز ملی صنعت و معدن
از ریاست سازمان صنعت و معدن و تجارت
استان زنجان در تیرماه  1392.

          

مدیر عامل

مهندس منصوری

از سال 1367 به سمت مدیر داخلی کارخانه گچ ایده آل زنجان - از سال 1389 به سمت مدیرعامل شرکت گچ ایده آل زنجان

 

Feature

 •  عضو  نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن زنجان

 • عضو سازمان صنایع و معادن و تجارت استان زنجان

 • عضو خانه اقتصاد ایران
 •  عضو هیئت مدیره انجمن گچ کشور
 • عضو هیئت مدیره خانه معدن استان زنجان
 • عضو هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی زنجان
 • عضو شورای بازرگانی ایران و هند

  ادامه مطلب

 

آخرین  اخبار

صادرات :

همکاری با بازرگانان ترکیه - آذربایجان و هند جهت صادرات گچ و مواد معدنی    

فرهنگی :

تیم اعزامی شرکت گچ ایده آل جهت  صعود به قله آرارات قرقیزستان در تابستان سال 1393