درباره شرکت

نوع شرکت : شرکت گچ ایده ال زنجان سهامی خاص می باشد که توسط سهامداران  حقیقی اداره می گردد.

ظرفیت تولید: ظرفیت تولید اسمی شرکت 105000 تن در سال می باشد که به صورت کیسه های 40 کیلوئی بسته بندی شده  و در اختیار مشتریان قرار می گیرد.


  رضايت شما   ايده آل ماست