تاریخچه

 

شرکت گچ ایده ال زنجان در سال 1364 در اداره ثبت اسناد شهر زنجان به شماره 1100 به ثبت رسید و بعد آماده سازی های اولیه در سال 1367 کارخانه گچ ایده ال زنجان

در کیلو متر 4 جاده ماهنشان  توسط وزیر صنایع و معادن وقت افتتاح گردید.

تولید اصلی این شرکت در زمینه گچ و خاک معدنی آماده برای استفاده زیر کار می باشد. ماده معدنی این کارخانه از معدن گچ ابراهیم آباد با درجه خلوص 98 درصد که بهره

بردار خود شرکت گچ ایده آل زنجان می باشد تامین می گردد. این شرکت در طی نزدیک به 30 سال فعالیت خود توانسته علاوه بر زنجان نیاز مصرف کنندگان عزیز را در

استانهای تهران ، البرز،قزوین و استانهای شمال و شمال غربی کشور را پوشش دهد. همچنین این شرکت در طول فعالیت خود در سالهای 1390- 1391- 1392 و 1393 از

طرف وزارت صنایع و معادن به عنوان بهره بردار نمونه انتخاب گردیده است.