مدیر عامل

 

 مهندس منصوری

 

از سال 1367 به سمت مدیر داخلی کارخانه گچ ایده آل زنجان                      از سال 1389 به سمت مدیرعامل شرکت گچ ایده آل زنجان

 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن زنجان                         عضو هیئت مدیره انجمن گچ کشور

 

عضو هیئت مدیره خانه معدن استان زنجان                                         عضو هیئت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی زنجان

                                                 

عضو شورای بازرگانی ایران و هند 

  رضايت شما   ايده آل ماست