ماده معدنی این کارخانه از معدن گچ ابراهیم آباد با درجه خلوص 98 درصد که بهره بردار خود شرکت گچ ایده آل زنجان می باشد تامین می گردد. این شرکت در طی نزدیک به 30 سال فعالیت خود توانسته علاوه بر زنجان نیاز مصرف کنندگان عزیز را در استانهای تهران ، البرز،قزوین و استانهای شمال و شمال غربی کشور را پوشش دهد.

گچ ایده آل بعنوان طرح نمونه صنعتی سال  91 انتخاب گردیده و دارای نشان استاندارد می باشد .


   رضايت شما   ايده آل ماست